Herbestemming Hoedenfabriek Rotterdam

Situatie

De gemeente Rotterdam is op dit moment nog eigenaar van de panden 103-111 aan de Middellandstraat. Zij zijn echter van plan deze panden af te stoten waarmee ze beschikbaar komen voor herbestemming.

Uitgangspunten

CHNL wil betaalbare werkplekken voor starters en hoogwaardige ruimte voor creatieve bedrijven genereren. De Hoedenfabriek moet daarnaast een prettige ontmoetingsplek worden voor de hele wijk. Daarvoor wil zij de monumentale panden aan de Middellandstraat in ere herstellen om daar de benodigde ruimte in te creëren. Wanneer er een verzamelplek beschikbaar komt voor zowel buurtbewoners als starters en creatieve bedrijven, worden er samenwerkingsverbanden mogelijk.

Uitwerking

Om dit plan te verwezenlijken heeft CHNL een herbestemmingsplan opgesteld voor de panden 103-111 aan de Middellandstraat. De plint wordt bestemd voor publieke functies waarbij casco-ruimtes voor zowel de Bas v/d Heijden als een eventuele horeca-exploitant worden gereserveerd. Voor de supermarkt betekent dat uitbreidingsmogelijkheid en voor de horeca-exploitant vestigingsmogelijkheid. Op de bovenliggende verdiepingen komen flexplekken beschikbaar naast de gereserveerde exploitatie-oppervlak voor horeca. Tevens kunnen individuele huurders zich met hun ondernemingen op deze verdiepingen vestigen. Op het platte dak is in het plan ruimte vrijgemaakt voor een daktuin en horeca.

Visualisaties: CHNL architecten

locatie:

Rotterdam

ontwerp:

2014