Renovatie Finnenburg Den Haag

Situatie

Dit cluster van appartementengebouwen was de laatste jaren onderhevig aan verval en toenemende sociale onveiligheid. Deze typerende zestigerjaren portiekwoningen zijn qua indeling en gevels nog grotendeels in de oorspronkelijke, doch sterk verouderde toestand. De woningen waren kandidaat voor vervangende nieuwbouw maar door gewijzigde omstandigheden is besloten de woningen 25 jaar door te exploiteren. 

Uitgangspunten

De volledige woningrenovatie diende binnen een beperkt budget gerealiseerd te worden.  Ook diende de renovatie in samenspraak met de bewoners plaats te vinden. Om de woningen weer toekomstbestendig te maken bleek het noodzakelijk om alle puien volledig te vervangen teneinde de energieprestatie van G naar B te verhogen. Een tweede opgave was om het gevoel van sociale onveiligheid terug te dringen. 

Uitwerking

Om aan deze uitgangspunten te voldoen zijn alle portieken gerenoveerd en is de verschijningsvorm van de blokken als geheel aangepakt. Hierbij is bewust afstand gedaan van het voor het indertijd typerende gebruik van primaire kleuren (rood/wit/blauw) en later toegevoegde pastelkleuren. Het nieuwe kleurenschema bestaat hoofdzakelijk uit warme grijstinten. Om de architectonische opbouw van de blokken te benadrukken zijn de uitstekende vloeren juist van een heldere wit voorzien zodat de horizontale gelaagdheid van de blokken wordt versterkt. Uiteindelijk zijn de typerende rood/witte panelen vervangen door wisselende houtmotieven waardoor elk blok een eigen houtsoort krijgt en daarmee als eenheid weer herkend kan worden.

De renovatie van de Finnenburg in Den Haag is ingezonden voor de NRP Gulden Feniks, een prijs ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving. Bekijk de inzending hier.

Visualisaties: Studio I2

opdrachtgever:

Vestia

locatie:

Den Haag 

ontwerp:

2014

hoofdaannemer:

Bouwcombinatie Finnenburg (van Mierlo Renovatieprojecten BV en
inkq bouw en onderhoud BV

Bing .png
IMG_6827_bewerkt.jpg

oud

Nieuw

IMG_6858_bewerkt.jpg
IMG_2351.jpg
IMG_2346_bewerkt.jpg
IMG_6839_bewerkt.jpg
IMG_6838_bewerkt.jpg