Emmaplein Naaldwijk

IMG_5444.jpg

Situatie

In het centrum van Naaldwijk, vlak bij de winkelstraat en de Sint Adrianus kerk, ligt dit charmante wijkje met 53 grondgebonden woningen. Dit cluster van sociale huurwoningen was de laatste jaren onderhevig aan verval en stonden op nominatievoor sloop en nieuwbouw. Deze grondgebonden woningen voldoen qua indeling, gevels en energielabel niet meer aan de huidige eisen van wooncomfort. De woningen waren kandidaat voor vervangend nieuwbouw, maar door gewijzigde omstandigheden is besloten om toch over te gaan naar grondig onderhoud en herindeling om de woningen weer 30 jaar door te exploiteren. 

Uitgangspunten

De 53 woningen liggen tussen de Van Deursenstraat en hoek Van der Hoevenstraat/Prins Bernhardstraat. De volledige woningrenovatie voorziet een hele herindeling van de plattegronden en de gevelrenovatie met verbetering van buitenschil. Doelstelling is om de woningen van energielabel G naar label A/B te verbeteren. Ook de openbare ruimte incl. gezamenlijk binnenhof wordt heringericht. De Van Deursenstraat wordt een autoluwe speel en verblijfszone en het binnenterrein is straks via de privetuinen toegankelijk voor de bewoners van dit wijkje.

Uitwerking

Door middel van twee proefwoningen zijn de verschillende renovatiemogelijkheden bestudeerd. Om beter zicht op de mogelijkheden qua herindeling en constructie te verkennen, is besloten om de proefwoningen te voorzien van verschillende plattegrondindelingen, dakkapellen en kozijnindelingen. Welstand, bewoners en opdrachtgevers konden aansluiten in gezamenlijk overleg en kiezen voor de meest optimale aanpak. In nauw overleg met de gemeente is gezocht naar een optimaal resultaat – pas naar voltooiing van de proefwoning is de bouwaanvraag ingediend.

Momenteel is dit project in uitvoering, de verwachte oplevering is begin juli. Op de site van Vestia kunt u meer lezen over de woningtypes en mogelijkheden tot koop/huur. 

 

Opdrachtgever
Vestia

Locatie
Naaldwijk

Ontwerp
2016

Oplevering
2016

Hoofdaannemer proefwoningen
Dinkq i.s.m. Van Mierlo BV

type B.jpg
type A.jpg
IMG_5460.jpg
IMG_5443.jpg
IMG_5445.jpg
IMG_5467.jpg
IMG_5449.jpg
IMG_5454.jpg
Studie uitbouw achtergevel

Studie uitbouw achtergevel