Studie transformatie kantoorcomplex tot woningen

16358 PRA David Ricardostraat Adam binnenterrein 1 bewerkt.jpg
Schermafbeelding 2016-06-06 om 13.45.17.png
16358 PRA David Ricardostraat Adam TEAM Woonverdieping nieuwe versie.jpg
16358 PRA David Ricardostraat Adam Dwarsdoorsnede 3.jpg

Situatie

Het complex aan de Ricardostraat is gelegen in een deel van het kantorenpark Amsterdam Slotervaart dat met veel leegstand te kampen heeft. Doordat het gebouw direct aan een woonwijk grenst hebben wij onze studie naar hergebruik van het gebouw vrij snel op wonen gericht. 

Door haar ligging aan een vrijwel ongebruikt plein dat door meerdere kantoorgebouwen en een hotel wordt omzoomd, pleiten wij ervoor om in de plint van het gebouw functies op te nemen die ook op straat en wijkniveau waarde toevoegen.

16358 PRA David Ricardostraat Adam Langsdoorsnede.jpg

Uitgangspunten

In onze visie is de strikte scheiding van wonen en werken in afnemende mate relevant voor de moderne zelfstandige of werknemer. Met dit gebouw hebben wij een gebouw voor ogen waarin vanzelfsprekend gewoond en gewerkt kan worden maar hoe dat gebeurt bepaalt de gebruiker zelf. In de laagbouw bevindt zich naast parkeren een menging van woon-werk combinaties, reguliere kantoren, shared spaces, horeca, retail en kinderdagopvang. Deze is beschikbaar voor de bewoner van het gebouw maar ook voor omwonenden en zelfs bedrijven in de omgeving.

Uitwerking

In de hoogbouw worden per verdieping 10 woningen met een oppervlak van 60 tot 250 m2 gerealiseerd. De diepte van de toren wordt aangewend door alle woningbergingen in de kern van het gebouw op te nemen. Een aantal woningen krijgt inpandige balkons, voor de kleinere woningen is juist gekozen om alle ruimte voor het woonoppervlak te gebruiken. De aanwezigheid van de gezamenlijke binnentuin biedt hier mogelijkheden.

 We trachten met deze studie een doorkijk te geven naar wat wij de toekomst van wonen en werken voor de nieuwe generatie betekent.

Visualisaties: CHNL

opdrachtgever:

Provada

locatie:

Amsterdam

ontwerp:

2016

oplevering:

-

hoofdaannemer:

-

appartement final.jpg
16358 PRA David Ricardostraat Adam entreehal zicht op trap bewerkt.png
16358 PRA David Ricardostraat Adam binnenterrein 2 bewerkt.jpg