Wat kost een verbouwing?

Het opstellen van een voorlopige begroting en het controleren van de kosten van de aannemer zijn  kerntaken van de architect.

De prijsopgaven van aannemers kunnen bestaan uit een totaalprijs zonder specificatie, uit een specificatie per groep (zoals timmerwerk) of een specificatie per onderdeel.

Wij pleiten er altijd voor om een zo ver mogelijk gespecificeerd overzicht te krijgen. Dit voorkomt verrassingen achteraf of discussies of onderdelen zijn afgeprijsd of niet.

Een gespecificeerde begroting zal zijn opgebouwd uit:

  • een deel bouwplaatskosten
  • een deel manuren
  • een deel materiaalinkoop
  • een deel onderaanneming
  • een deel opslagen

De bouwplaatskosten bestaan uit het inrichten van de bouwplaats. Hieronder valt bijvoorbeeld hijs- en steigermateriaal, gereedschappen, de bouwkeet, het toilet, etc.

De arbeidskosten die op de manuren van toepassing zijn, schommelen momenteel tussen de 30 en 45 euro per uur. Er zijn zzp-ers die hier onder zitten.

De materiaalinkoop wordt weergegeven in netto prijzen. Dit zijn vaak de prijzen zoals u deze in de detailhandel tegenkomt. Hier in zit vaak een marge van de aannemer verwerkt. Dit wordt van hem verlangd door te tussenhandel maar maakt ook deel uit van de uiteindelijke winst voor de aannemer. Op zich is dit niet vreemd omdat hiervoor ook de inkoop en de risico’s worden gedragen. Wij zijn er als budgetbewaker echter alert op dat er geen buitensporige bedragen worden gerekend. Aangezien de inkoop vaak onderdeel uitmaakt van het totaalbedrag van de offerte, kan het zo zijn dat er een toeslag wordt berekend indien er eigen inkopen worden gedaan door de opdrachtgever.

De onderaanneming bestaat uit de inkoop van externe werkzaamheden inclusief materialen.

Stelposten zijn posten waarvan, ten tijde van het uitschrijven van de offerte, te weinig gegevens bekend zijn om een vaste prijs af te geven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de keuken nog niet bekend is (hoeveel stroomgroepen? hoeveel tappunten?) maar dat er wel een bedrag voor de installatie opgenomen dient te worden.


Bruto bouwsom

Als alle bovenstaande bedragen worden opgeteld komen we tot de bruto bouwsom. Hierover worden een aantal percentages geheven.

De algemene bedrijfskosten. Deze liggen meestal tussen de 5% en 8% van de bouwkosten. Hierin zijn de kosten voor het bouwbedrijf verwekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de calculatieafdeling, het secretariaat, het gebouw en het magazijn.

De winst en risico. Dit percentage ligt vaak rond de 2%.

Als laatste is er de CAR verzekering. Dit is een verzekering voor calamiteiten op de bouw. Deze kosten zijn lager dan een half procent.

Vervolgens wordt over dit totaalbedrag BTW geheven.  


BTW

De btw bedraagt standaard 21% in Nederland. Van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015 geldt een verlaagd btw tarief van 6% voor de verbouw en renovatie van woningen. Dit geldt overigens niet voor materialen.  Ook het architectenhonorarium valt bij een totaalopdracht onder deze regeling.

Zie voor de hiervan op toepassing zijnde regels op via deze link 


Voorbeelden

Hieronder zijn een aantal projecten met hun respectievelijke aanneemsom weergeven. Voor bijjkomende kosten zoals de architect, de overige adviseurs en de omgevingsvergunning verwijzen wij u graag door naar de overige pagina's op deze site

Bouwkosten uitbouw Gorssel:

Oprichten van een uitbouw, volledige kozijnrenovatie en aanpassen begane grond:

€139200,- (2009)

Bouwkosten uitbouw Delft:

Oprichten van een uitbouw, nieuwe keuken,   aanpassen begane grond.

€88209,- (2011)

Bouwkosten verbouwing Amersfoort: Oprichten van een uitbouw, herinrichten begane grond en wijziging sanitaire groepen.

€85000,-(2013)

Verbouw Haarlem: Sloopwerkzaamheden, plaatsen beweegbaar glasdak, herinrichting begane grond.

€42000,- (2010)

Bouwkosten renovatie benedenwoning Claes de Vrieselaan Rotterdam (160m2): Sloopwerkzaamheden, herstel constructie, volledige woningrenovatie

€105000,- (2012)(exclusief DHZ)

Bouwkosten nieuwbouw vrijstaande woning Ikaria (Griekenland): Grondwerkzaamheden, volledige bouw.

€254100,- (2013)

Bouwkosten renovatie rijksmonument Eendrachtweg Rotterdam: Volledige renovatie (440m2), uitbouw over twee verdiepingen, woningsplitsing:

€332750,- (2005)

Bouwkosten renovatie atelier, archief en bibliotheek te Delft: Volledige renovatie, aanleg sanitaire groepen.
€244420,-(2006)

Bouwkosten Nieuwbouw vrijstaande woning Kampen
€290400,- (2004)