Aanpak

Hieronder ziet u de verschillende fases van het ontwerp- en bouwproces en wat CHNL als architect voor u kan betekenen. Klik voor meer informatie over de verschillende fases op de icoontjes. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een email naar: info@chnl.nl.

Opname

 • Het verkrijgen van de bestaande bouw- kadaster en situatietekeningen, het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota
 • Het inmeten van de bestaande woning
 • Het digitaliseren (uittekenen) van de bestaande woning
 • Gesprekken met de opdrachtgever

Voorlopig ontwerp

 • Het ontwerpen van enkele varianten
 • Het opstellen van een kostenindicatie
 • Het opstellen van een planning
 • Overleg met de gemeente
 • Overleg met de opdrachtgever
 • Het selecteren van een constructeur

Definitief ontwerp

 • Het technisch uitwerken van het voorlopige ontwerp
 • Het bepalen van de afwerking
 • Het indienen van de omgevingsvergunning inclusief alle benodigde technische en bouwkundige berekeningen
 • Het vervaardigen van een technische omschrijving of bestek
 • Het uitnodigen van één of meerdere aannemers

Contractvorming

 • Selectie van de aannemer
 • Controle van ingediende aanbiedingen
 • Voeren van prijsonderhandelingen
 • Opstellen van contracten

Bouwbegeleiding

 • Voorzitten van (wekelijkse) bouwvergaderingen
 • Toezicht houden op de werkzaamheden
 • Het bewaken van de kwaliteit en keuren van werkzaamheden
 • Budget- en planningsbewaking
 • Voortdurend contact met aannemer, onderaannemers en opdrachtgever
 • De oplevering en garantiebepalingen

Contractvorming

(moet nog aangepast worden:)

Op grond van bovenstaande gegevens kan al een afweging gemaakt worden omtrent het type aannemer. Vervolgens dient zich de vraag voor welke aannemer binnen dit type te kiezen.

Hiervoor zijn verschillende selectieprocedures die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor het hele bouwproces.

De drie belangrijkste mogelijkheden zijn:

 • de aanbesteding
 • de bouwteambenadering
 • de prestatie-inkoop

De aanbesteding

Bij dit klassieke type selectie wordt op basis van het bestek en de technische tekeningen een prijsopgave gevraagd bij verschillende aannemers. Meestal worden hiervoor 3 bedrijven geselecteerd. De opgaven worden door de architect op volledigheid gecontroleerd om deze op de juiste manier met elkaar te kunnen vergelijken.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat hiermee niet per se de beste aannemer wordt geselecteerd. Ook is het niet in het belang van de inschrijvende partijen om onvolledigheden in het bestek toch af te prijzen. Hierdoor is meerwerk niet denkbeeldig. Als een bedrijf omwille van de selectie te scherp heeft afgeprijsd, kan het zo zijn dat het dit probeert goed te maken door hoge meerwerkkosten te rekenen.

Om dergelijke ontwikkelingen te voorkomen, is het zaak om in de aanbesteding ook steeds oog voor kwaliteit te houden.

Het bouwteam

Dit is eigenlijk geen selectievorm maar een benaderingswijze. Op grond van eerdere ervaring (van u, uw kennissen of het architectebureau) met aannemers wordt een bouwbedrijf geselecteerd dat het beste bij het project past. Hieraan kunnen gesprekken met verschillende aannemers voorafgaan. De geselecteerde aannemer wordt vervolgens voordat het project zijn definitieve vorm krijgt, bij de definitieve uitwerking betrokken. Op deze wijze wordt er al snel naar efficiënte oplossingen gezocht. Er kan in zo’n geval ook van tevoren een budget bepaald worden waar partijen naartoe werken. Onze ervaring is dat deze vorm van werken vaak tot de beste projecten leidt. Het is echter wel noodzakelijk dat partijen elkaar kunnen vertrouwen en dat er voldoende (kosten)controle plaats vindt. Deze controle voert het architectenbureau tijdens het proces uit.

Prestatie-inkoop

Prestatie-inkoop is een selectievorm die de laatste tijd aan terrein wint. Het is eigenlijk een afgeleide van de bouwteamoplossing maar gaat in de selectiefase veel verder. Deze vorm wordt door overheden en bedrijven gebruikt omdat de aanbesteding op kosten in veel gevallen tot teleurstellende resultaten heeft geleid. Het is het noemen waard in dit artikel maar wordt voor particuliere woningbouw nog maar weinig toegepast.