Aanpak

Hieronder ziet u de verschillende fases van het ontwerp- en bouwproces en wat CHNL als architect voor u kan betekenen. Klik voor meer informatie over de verschillende fases op de icoontjes. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een email naar: info@chnl.nl.

Opname

 • Het verkrijgen van de bestaande bouw- kadaster en situatietekeningen, het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota
 • Het inmeten van de bestaande woning
 • Het digitaliseren (uittekenen) van de bestaande woning
 • Gesprekken met de opdrachtgever

Voorlopig ontwerp

 • Het ontwerpen van enkele varianten
 • Het opstellen van een kostenindicatie
 • Het opstellen van een planning
 • Overleg met de gemeente
 • Overleg met de opdrachtgever
 • Het selecteren van een constructeur

Definitief ontwerp

 • Het technisch uitwerken van het voorlopige ontwerp
 • Het bepalen van de afwerking
 • Het indienen van de omgevingsvergunning inclusief alle benodigde technische en bouwkundige berekeningen
 • Het vervaardigen van een technische omschrijving of bestek
 • Het uitnodigen van één of meerdere aannemers

Contractvorming

 • Selectie van de aannemer
 • Controle van ingediende aanbiedingen
 • Voeren van prijsonderhandelingen
 • Opstellen van contracten

Bouwbegeleiding

 • Voorzitten van (wekelijkse) bouwvergaderingen
 • Toezicht houden op de werkzaamheden
 • Het bewaken van de kwaliteit en keuren van werkzaamheden
 • Budget- en planningsbewaking
 • Voortdurend contact met aannemer, onderaannemers en opdrachtgever
 • De oplevering en garantiebepalingen

Voorlopig ontwerp

In deze fase worden, op basis van het in de opname uitgetekende gebouw, enkele varianten (2 tot 3) uitgewerkt. Deze varianten zijn gebaseerd op het opnamegesprek dat wij met u hebben gevoerd.

Wij produceren plattegronden, situatietekeningen, gevels en doorsneden. Omdat deze technische tekeningen voor onze klanten vaak lastig leesbaar zijn, ontvangt u ook een 3D model van de verschillende varianten. Deze modellen maken het voor u mogelijk om op uw computer, smart phone of tablet door het gebouw te lopen. Dit gebeurt op een behoorlijk realistische manier die zich het beste laat beschrijven als een videospel. Hier kunt u een dergelijk model downloaden.

Deze varianten zullen door ons worden voorzien van een kostenindicatie. Deze indicatie wordt opgesteld aan de hand van aanbestedingscijfers die wij zelf door de jaren heen hebben verzameld.

Op basis van deze gegevens wordt een variant uitgekozen en deze wordt aansluitend verder aangepast aan uw wensen en financiële haalbaarheid. Het ontwerp is nu klaar om definitief uitgewerkt te worden. Na deze fase kan een verkennend gesprek (informatieplan) met de gemeente worden aangevraagd. Ook worden de stukken na deze fase naar de adviseurs gestuurd.

Wij bieden u een vrijblijvend voorlopig ontwerp aan voor de vaste scherpe prijs van €750.-. Het pakket wat u ontvangt bestaat uit 2 of 3 varianten, 3D-modellen en een kostenindicatie. Klik hier voor meer informatie.