Renovatie woonzorgcomplex Abtswoude

Situatie

Abtswoude is een woonzorgcentrum van  in de naoorlogse wijk Tanthof in Delft. Door de wijzigingen in de AWBZ en het beleid van de gemeente verliest het gebouw haar huidige functie. Het gebouw blijkt te sterk verouderd om in de toekomst nog verpleeghuiszorg van voldoende kwaliteit te kunnen huisvesten.

De situatie in dit het gebouw is bijzonder complex doordat een afzonderlijke partij eigenaar is van 38 aangrenzende en onderling verweven aanleunwoningen. Een derde partij is eigenaar van een aangrenzende kapel (zie afbeelding).

Dit leidt er toe dat bij sloop van het woonzorgcentrum het gebouw bouwkundig, installatietechnisch en functioneel moet worden ontkoppelt van de aanleunwoningen. 

Uitgangspunten

Ons bureau heeft het gebouw op basis van bouwkundige en installatietechnische archieftekeningen en inmetingen ter plaatse een BIM model opgesteld van het gebouw. Tevens hebben wij met de opdrachtgever de eigendomssituatie en demarcaties van het gebouw vastgesteld. Daarnaast is een analyse opgesteld van het gebruik en de technische status van de verschillende gebouwonderdelen.  

Uitwerking

Op grond van de bevindingen worden verschillende hergebruik- en ontkoppelingscenario's onderzocht en verschillende nieuwe gevels en entreesituaties ontworpen. Op basis van die scenario's en de levensloopbestendigheid zal worden bepaald welke ingrepen nodig zijn om het complex te renoveren voor een periode van respectievelijk 5 of 30 jaar.

Visualisaties: CHNL architecten

opdrachtgever:

Vestia

locatie: 

Delft