Advies

0825 BDH entree 03 kl-paneelversie.jpg

Sinds 2013 is de adviestak aan het bedrijf toegevoegd. Onze opdrachtgevers hebben gemerkt dat de combinatie van architecten- én adviesbureau grote voordelen biedt.

Zo meten wij bestaande gebouwen in (in 2014 40 zorgcentra en 430 bedrijfseenheden),  verrichten wij gebouwopnames, quick scans en stellen de hierbij behorende rapportages en certificaten op. Dit gebeurt bij ons direct in een 3D BIM tekenpakket. De betreffende rapportage verschilt in uitwerking niet van rapportages zoals u die gewend bent. Het verschil zit hem in de kosten en het traject daarna.

Doordat wij direct 3D BIM modelleren wordt er direct meer informatie verwerkt dan u in de rapportages ziet. Vanuit een oppervlaktebepaling kunnen we bijvoorbeeld direct geveloverzichten produceren. Ook verkennende studies kunnen direct op een hoger niveau worden opgestart. Dit houdt in dat wij een hoge kwaliteit tegen aanzienlijk lagere kosten kunnen bieden.

Als in vergadering een specifieke vraag over bouwregelgeving ontstaat, kan ik altijd CHNL architecten bellen. Zij hebben vaak binnen enkele ogenblikken een antwoord zodat direct knopen doorgehakt kunnen worden.
— Nivard Hol, projectleider Ceres-projecten:

Dit geldt overigens ook voor losse inventarisaties. Wij hebben in het verleden gemerkt dat wij bij het opstellen van NEN 2580 rapportages tot 50% sneller werken dan onze concurrentie. Dit wordt met name veroorzaakt door de efficiënte manier van produceren in de BIM omgeving.  Dat vertaalt zich direct terug in lagere kosten.

Op eenzelfde manier kunnen wij ontruimingsplannen opstellen en zelfs huurdersadministratie voor bedrijfsverzamelgebouwen bijhouden.

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek waarbij wij u meer kunnen vertellen over onze werkmethodiek.


De gebouwopname of quickscan

Wij doen bouwkundige gebouwopnames door middel van een inspectie van de basiskwaliteit. Deze opname is gebaseerd op NEN 2767 maar gaat verder.

Door verschillende herbestemmingen en gebouwrenovaties hebben wij veel kennis opgebouwd over het beoordelen van bouwkundige constructieonderdelen en kosten van eventueel herstel. Daarnaast kunnen wij hier direct een functionele verkenning aan koppelen. Op deze wijze kunnen wij binnen één discipline tot een gewogen oordeel komen om te bepalen of een gebouw geschikt te maken is voor één of verschillende invullingen.

Hiernaast kunt u twee (incomplete) voorbeelden downloaden.

Oppervlaktebepaling conform NEN 2580

Naast gebouw opnames doen wij ook oppervlaktebepalingen. In 2014 heeft ons bureau 40 zorgcentra en 430 bedrijfseenheden ingemeten. Wij hebben een goed op elkaar ingespeeld team dat een zeer efficiënte manier van inmeten heeft ontwikkeld. 

Er wordt volgens een vaste methodiek aan deze opdrachten gewerkt. In eerste instantie wordt archiefonderzoek gedaan om de stichtingstekeningen en latere verbouwingen op eenvoudige wijze in kaart te brengen. Vervolgens worden deze tekeningen in ons BIM tekenprogramma verwerkt.

Na deze voorinventarisatie wordt met u of de betreffende huurder/gebruiker een afspraak gemaakt om ter plaatse een controle van de tekeningen plaats te laten vinden.

Vervolgens worden de tekeningen gecorrigeerd en worden de meetstaten opgesteld. Hiermee worden de documenten gecompleteerd en worden de meetcertificaten (type A of B) conform de NTA 2580 opgesteld. 

Doordat de metingen direct in een BIM tekenprogramma worden verwerkt werken wij nauwkeurig en zeer efficiënt en kunnen vrijwel direct ook geveloverzichten worden geproduceerd. Zo kan een administratieve opgave als een oppervlaktebepaling ook direct voor afdelingen als ontwikkeling en onderhoud profijt opleveren.

De rapportages worden als pdf of op papier aangeleverd, De tekeningen kunnen als BIM, IFC of dwg worden aangeleverd.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via onze contactpagina.


Brandveiligheid

ALGEMEEN

Binnen het vakgebied begeleiden wij als architect vanzelfsprekend de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden aan de brandveiligheid van nieuwbouw en het hergebruik van gebouwen.

Naast de standaard advieswerkzaamheden die wij hierin verrichten leveren wij aanullende diensten zoals het vervaardigen van ontruimingplannen en ontruimigsplattegronden. 

ONTRUIMINGSPLANNEN

Op het gebied van brandveiligheid kunnen wij u ondersteunen met het opstellen van ontruimingsplannen volgens NEN 8112. Hier kunt u een voorbeeld downloaden.

ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN

Wij verzorgen ook ontruimingsplattegronden volgens NEN 1414 voor alle soorten gebouwen.

Voorbeeld ontruimingsplan. Klik om te downloaden.

Voorbeeld ontruimingsplan. Klik om te downloaden.


Bouwkosten

bouwkosten.jpg

CONTROLE

Doordat wij al jaren aanbestedingen begeleiden, hebben wij inmiddels een schat aan informatie verzameld op het gebied van bouwkosten. Steeds meer opdrachtgevers vragen ons om deze reden om controles uit te voeren op aangeboden stukken.

BEGROTINGEN

Op basis van onze eigen database stellen wij tevens begrotingen op. Deze begrotingen zijn zowel op detail- als elementenniveau te maken.


Verhuuradministratie

Voor bedrijfsverzamelgebouwen is het bijhouden van een goede administratie en het behouden van een helder overzicht essentieel.

Speciaal voor dit soort gebouwen hebben wij de gebouwmonitor ontwikkeld.

Dit is een periodiek te ontvangen (maandelijks, twee maandelijks afhankelijk van het aantal mutaties) A3 boekje en bestaat uit een visueel en een numeriek (excel) deel.

Op het visuele deel ziet u bijvoorbeeld in één oogopslag per verdieping welke ruimtes verhuurd zijn, welke nog beschikbaar en welke ruimtes niet verhuurbaar zijn. Ook ziet u in dit deel de basisgegevens van de ruimte: het verhuurbaar oppervlak (VVO volgens NEN 2580), de bedrijfsnaam, naam van de eigenaar en de bijbehorende telefoonnummers. Daarnaast is er een numeriek deel dat ook door middel van een excel overzicht aan u wordt geleverd.

Hierin kunnen alle beschikbare gegevens worden opgenomen zoals de contractdatum, de vervaldatum, alle gegevens van bedrijven en eigenaren (kvk, rekening, mobile- en vast nummer etc.), de sleutelhouders, servicekosten, huurtarief etc. tot aan LAN aansluitingen toe. Hiermee heeft u een krachtig instrument waarmee u uw administratie stevig kunt ondersteunen.

De initiële kosten worden bepaald door de aanwezigheid van digitale tekeningenen de status van de administratie. De bestaande tekeningen moeten worden ingelezen en de bestaande administratie moet worden ingevoerd. Afhankelijk van het project kost dit tussen de €1500,- en €4500,-Nadat dit gebeurt is kan de gebouwmonitor voor gemiddeld €150,- per uitgave worden bijgehouden. Hiernaast vind u een voorbeeld van de gebouwmonitor. 

voorblad gebouwmonitor.jpg

Puntentelling

Voor ontwikkelaars, woningcorporaties en particuliere woningeigenaren voeren wij puntentellingen uit volgens het puntensysteem voor sociale huurwoningen.

Op basis van bouwtekeningen en/of inspectie/inmeting ter plaatse wordt de puntentelling conform de bepalingen van de huurcomissie (onder toezicht van de Rijksdienst) vastgesteld. Deze tellingen kunnen zowel voor bestaande gebouwen als nog te realiseren woningen (in de ontwerpfase) verricht worden.

Ook ter voorbereiding van geschillen/procedures kunnen wij u van dienst zijn.

Voor meer informatie omtrent de regelgeving betreffende de sociale huurwoningen kunt u terecht op de website van de huurcomissie.

over.jpg