Dakopbouw Monument Delft

Situatie

Dit gemeentelijke monument is gelegen aan een beschermd stadsgezicht in het centrum van Delft. Vanwege een gewijzigde gezinssamenstelling was er behoefte aan aanvullende woonruimte.

Uitgangspunten

De enige manier om dit te realiseren was het vergroten van de zolderverdieping tot twee volledige slaapkamers. Deze ingreep stond echter op gespannen voet met het feit dat er sprake was van een gemeentelijk monument.

Uitvoering

Teneinde het beeld aan de straatzijde nagenoeg ongewijzigd te laten, is de uitbouw grotendeels aan de achterzijde van de woning geprojecteerd. De bestaande draagconstructie van de woning bleek ontoereikend zodat ook hier de nodige aanpassingen aan zijn verricht. Doordat in het bestemminsplan ook sprake was een maximale goothoogte is de opbouw aan de achtergevel als dakelement uitgevoerd. In samenspraak met de gemeentelijke monumentendienst is de achtergevel aangepast om tot één samenhangend geheel te komen.

Opdrachtgever:

Mw. M. Temudo

locatie:

Delft

ontwerp:

2013

oplevering:

2013

hoofdaannemer:

Nol Gerritse, Delft