De aannemer

Het bouwbedrijf is één van de belangrijkste partners in het hele proces. Op deze pagina zullen wij wat dieper ingaan op de verschillende typen bouwbedrijven omdat voor uiteenlopende projecten ook verschillende aannemers geschikt zijn.

Met het vervallen van de vestigingswet mag iedereen zich aannemer noemen. Het is daarom raadzaam om na te vragen of deze ook zijn aannemersdiploma heeft. Het is namelijk belangrijk om te weten of deze  over de juiste papieren (en verzekeringen!) om constructieve werkzaamheden te verrichten. Als wij op deze pagina over een aannemer schrijven bedoelen wij daarmee ook een aannemer met aannemersdiploma.

In willekeurige volgorde kunnen we globaal de volgende (bouw)bedrijven onderscheiden.

De aannemer

De aannemer of het bouwbedrijf is een bedrijf dat alle bouwkundige werkzaamheden mag uitvoeren. Tussen de verschillende aannemers bestaan echter grote verschillen. Er zijn grote aannemerscombinaties, grote zelfstandige aannemers en kleinere zelfstandige aannemers. Tevens bestaan er samenwerkingen tussen verschillende aannemers.

Een aannemer heeft vaak (vak)werklieden in dienst. Voor zaken die deze vaklieden niet uitvoeren worden onderaannemers ingeschakeld zoals de tegelzetter of de verwarmingsinstallateur. Elke aannemer beschikt over een calculatieafdeling.

Er zijn aannemers met specialismen zoals restauratieaannemers. Deze beschikken altijd over werklieden met een hoge vakkennis (timmerlieden, metselaars etc.) Een dergelijke aannemer is vanzelfsprekend zeer geschikt voor de restauratie of renovatie van een oude woning of een monument.

Er zijn ook aannemers die zich voornamelijk bezig houden met woningnieuwbouw of het ver- of uitbouwen van woningen. Het is het overwegen waard om bij een specifiek werk ook de juiste aannemer te vinden.

Tevens is het van belang om een gedegen aannemer te vinden. Verschillende aannemers zijn aangesloten bij brancheorganisaties als Bouwgarant, Uneto-Vni, SBIB, KIWA en de Vakgroep Restauratie. Deze brancheorganisaties geven u zekerheid over de kwaliteit van de aannemer. Het verdient de aanbeveling om de sites van deze organisaties te bezoeken.

 Bouwgarant

Bouwgarant

 KIWA

KIWA

 Uneto-Vni

Uneto-Vni

 Vakgroep Restauratie

Vakgroep Restauratie

De vakman

De werkzaamheden kunnen ook uitgevoerd worden door de zelfstandige vakman. De metselaar, de stukadoor, de timmerman de badkamerspecialist. Dit is een keuze van de opdrachtgever. De opdrachtgever gaat dan eigenlijk zelf op de stoel van de aannemer zitten om er voor te zorgen dat de planning wordt gehaald (Is de fundering klaar voordat de metselaar komt?). Wij kunnen hier als architect natuurlijk ondersteuning in bieden maar die kosten moeten dan vanzelfsprekend bij de bouwkosten worden toegevoegd. Tevens worden garantiekwesties lastig. Verschillende partijen kunnen naar elkaar wijzen terwijl dit bij een aannemer geregeld is. Ook hiervoor geldt dat vaklieden die zijn aangesloten bij de verschillende brancheorganisaties meer zekerheden bieden.

De prijsvechter

Er zijn verschillende prijsvechters uit binnen- en buitenland actief. Dit kan een aantrekkelijk alternatief zijn om de bouwkosten omlaag te brengen. Wij raden u in dat geval wel aan om goed na te gaan wat de geleverde kwaliteit is. Ook is het belangrijk om vast te leggen hoe garantiekwesties worden afgehandeld. Communicatie kan bij niet-Nederlandstalige bedrijven een uitdaging zijn.

De architect

Ook de architect kan voor u optreden als bouwheer. In het buitenland (o.a. Zwitserland) is dit een zeer gebruikelijke manier van bouwen. In Nederland is dit, mede door de enorme vraag in de jaren negentig, in onbruik geraakt. Binnen ons bureau hebben wij echter prachtige voorbeelden van projecten die wij de laatste jaren juist op deze manier hebben begeleid.