De aannemerselectie

Op grond van bovenstaande gegevens kan al een afweging gemaakt worden omtrent het type aannemer. Vervolgens dient zich de vraag voor welke aannemer binnen dit type te kiezen.

Hiervoor zijn verschillende selectieprocedures die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor het hele bouwproces.

De drie belangrijkste mogelijkheden zijn:

  • de aanbesteding
  • de bouwteambenadering
  • de prestatie-inkoop

De aanbesteding

Bij dit klassieke type selectie wordt op basis van het bestek en de technische tekeningen een prijsopgave gevraagd bij verschillende aannemers. Meestal worden hiervoor 3 bedrijven geselecteerd. De opgaven worden door de architect op volledigheid gecontroleerd om deze op de juiste manier met elkaar te kunnen vergelijken.

Het is echter belangrijk om te begrijpen dat hiermee niet per se de beste aannemer wordt geselecteerd. Ook is het niet in het belang van de inschrijvende partijen om onvolledigheden in het bestek toch af te prijzen. Hierdoor is meerwerk niet denkbeeldig. Als een bedrijf omwille van de selectie te scherp heeft afgeprijsd, kan het zo zijn dat het dit probeert goed te maken door hoge meerwerkkosten te rekenen.

Om dergelijke ontwikkelingen te voorkomen, is het zaak om in de aanbesteding ook steeds oog voor kwaliteit te houden.

Het bouwteam

Dit is eigenlijk geen selectievorm maar een benaderingswijze. Op grond van eerdere ervaring (van u, uw kennissen of het architectebureau) met aannemers wordt een bouwbedrijf geselecteerd dat het beste bij het project past. Hieraan kunnen gesprekken met verschillende aannemers voorafgaan. De geselecteerde aannemer wordt vervolgens voordat het project zijn definitieve vorm krijgt, bij de definitieve uitwerking betrokken. Op deze wijze wordt er al snel naar efficiënte oplossingen gezocht. Er kan in zo’n geval ook van tevoren een budget bepaald worden waar partijen naartoe werken. Onze ervaring is dat deze vorm van werken vaak tot de beste projecten leidt. Het is echter wel noodzakelijk dat partijen elkaar kunnen vertrouwen en dat er voldoende (kosten)controle plaats vindt. Deze controle voert het architectenbureau tijdens het proces uit.

Prestatie-inkoop

Prestatie-inkoop is een selectievorm die de laatste tijd aan terrein wint. Het is eigenlijk een afgeleide van de bouwteamoplossing maar gaat in de selectiefase veel verder. Deze vorm wordt door overheden en bedrijven gebruikt omdat de aanbesteding op kosten in veel gevallen tot teleurstellende resultaten heeft geleid. Het is het noemen waard in dit artikel maar wordt voor particuliere woningbouw nog maar weinig toegepast.