Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de gegevens worden ontleend. VOF CHNL architecten is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incompetente informatie op deze website. Informatie verzonden aan de VOF CHNL architecten via e-mail of formulieren en op de websites van de VOF CHNL architecten zijn niet beveiligd en worden niet als vertrouwelijk beschouwd.

VOF CHNL architecten betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling en het beheer van de website. Dat geldt ook voor de informatie en modules van derden die op de site beschikbaar worden gesteld aan klanten en niet klanten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van beslissingen die u neemt op grond van de ter beschikking gestelde informatie, ook als deze onverhoopt onjuistheden mocht bevatten.

Bepaalde links op deze website verwijzen naar websites van derden. VOF CHNL architecten heeft geen enkele invloed op (de informatie op) deze websites. VOF CHNL architecten aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.