De gebouwopname of quickscan

Wij doen bouwkundige gebouwopnames door middel van een inspectie van de basiskwaliteit. Deze opname is gebaseerd op NEN 2767 maar gaat verder.

Door verschillende herbestemmingen en gebouwrenovaties hebben wij veel kennis opgebouwd over het beoordelen van bouwkundige constructieonderdelen en kosten van eventueel herstel. Daarnaast kunnen wij hier direct een functionele verkenning aan koppelen. Op deze wijze kunnen wij binnen één discipline tot een gewogen oordeel komen om te bepalen of een gebouw geschikt te maken is voor één of verschillende invullingen.

Hiernaast kunt u twee (incomplete) voorbeelden downloaden.

 

Oppervlaktebepaling conform NEN 2580

Naast gebouw opnames doen wij ook oppervlaktebepalingen. In 2014 heeft ons bureau 40 zorgcentra en 430 bedrijfseenheden ingemeten. Wij hebben een goed op elkaar ingespeeld team dat een zeer efficiënte manier van inmeten heeft ontwikkeld. 

Er wordt volgens een vaste methodiek aan deze opdrachten gewerkt. In eerste instantie wordt archiefonderzoek gedaan om de stichtingstekeningen en latere verbouwingen op eenvoudige wijze in kaart te brengen. Vervolgens worden deze tekeningen in ons BIM tekenprogramma verwerkt.

Na deze voorinventarisatie wordt met u of de betreffende huurder/gebruiker een afspraak gemaakt om ter plaatse een controle van de tekeningen plaats te laten vinden.

Vervolgens worden de tekeningen gecorrigeerd en worden de meetstaten opgesteld. Hiermee worden de documenten gecompleteerd en worden de meetcertificaten (type A of B) conform de NTA 2580 opgesteld. 

Doordat de metingen direct in een BIM tekenprogramma worden verwerkt werken wij nauwkeurig en zeer efficiënt en kunnen vrijwel direct ook geveloverzichten worden geproduceerd. Zo kan een administratieve opgave als een oppervlaktebepaling ook direct voor afdelingen als ontwikkeling en onderhoud profijt opleveren.

De rapportages worden als pdf of op papier aangeleverd, De tekeningen kunnen als BIM, IFC of dwg worden aangeleverd.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen via onze contactpagina.

    Download functionele verkenning

    Download functionele verkenning

    Download inspectie basiskwaliteit

    Download inspectie basiskwaliteit