Herbestemming boerderij tot evenementenruimte Kamperland

Situatie

Tussen de Oosterscheldekering en Goes is het Zeeuwse dorp Kamperland gelegen. De familie de Koning bezit hier al generaties het agrarisch bedrijfLand- en Zeezicht. Oorspronkelijk werd dit bedrijf gevoerd vanuit de monumentale boerderij en de bijbehorende schuur en stallen. Het woonhuis en de schuur zijn in 1823 gebouwd en hebben de status rijksmonument. Doordat de schuur binnen de moderne bedrijfsvoering haar functie heeft verloren, is men op zoek naar een nieuwe bestemming voor dit 700 vierkante meter grote gebouw. Wij hebben samen met de opdrachtgevers, de inpassing van verschillende nieuwe functies binnen het gebouw onderzocht. De studies varieerden van het onderbrengen van een creatief centrum, bestaande uit een kunstenaarsatelier met bijbehorend woonvertrek, een studio en een expositie ruimte tot bedrijfsruimtes.

De uiteindelijke keuze is gevallen tot een meervoudig bruikbare evenementenlocatie.  

Uitgangspunten

Het ontwerp werd door een aantal factoren beïnvloed. De eerste betrof de beschermde status van de schuur. Zowel monumentenzorg als de eigenaren willen dat de schuur voor het ontwerp zo min mogelijk aangetast wordt. Dit beperkt het aantal ingrepen dat gepleegd kan worden om het gebouw van meer daglicht te voorzien. De tweede is het karakter van de materialen van het gebouw. De draagstructuur en vloeren zijn door jarenlange inwerking van werktuigen, dieren en gewassen uitgesleten. De gevels bestaan uit geteerde, ongeschaafde schaaldelen. Om deze materialen tot hun recht te laten komen, is het ongewenst om direct met nieuwbouw op de bestaande bouw aan te sluiten.

Ruimtelijke indeling

Om de positie van de te plaatsen ramen te bepalen, is een studie verricht naar de daglichttoetreding. Uit de studie bleek dat het plaatsen van ramen in de deuropeningen, te weinig effect sorteerde om een bruikbare ruimte te creëren. Deze daglichtstudie, zou sturend blijken in de positionering van de ramen. 

Het gehele dakvlak is geisoleerd. De binnenafwerking is met een onafgewerkte underlaymentplaat afgetimmerd. Dit is naast een praktische oplossing ook een aftimmering die de oorspronkelijke houten en rieten afwerking beter benaderd dan een reguliere gipsafwerking. De zestien geplaatste Velux dakramen hebben een naturel houten afwerking aan de binnenzijde. 

Links:

Boerderij Land- en zeezicht

opdrachtgever:

Familie De Koning

locatie:

Kamperland, Z

ontwerp:

2006

oplevering:

september 2007

hoofdaannemer:

Bouwbedrijf Meliskerke, Meliskerke