Het bouwproces

Bouwvergaderingen

Gedurende het bouwproces worden regulier bouwvergaderingen gehouden.

Team

Het team dat bij de bouwvergadering aanwezig is, bestaat meestal uit de volgende partijen:

  • Opdrachtgever
  • Aannemer
  • Architect
  • Directievoerder

De rol van de aannemer en opdrachtgever zijn vanzelfsprekend. De architect wordt meestal als directievoerder aangesteld door de opdrachtgever. De directievoerder leidt vaak de vergadering en notuleert. Deze bewaakt onder andere de planning, de kosten en de kwaliteit.

Planning

Nadat de vergunningen zijn verleend en de aannemer is geselecteerd zal er een voorbereidingsperiode van het bouwbedrijf aan de start vooraf gaan. Deze periode bedraagt doorgaans minimaal 6 weken. Dit is afhankelijk van levertijden van bouwmaterialen en beschikbaarheid van onderaannemers. Indien een aannemer een volle orderportefeuille heeft, kan dit langer duren. Tijdens de selectie worden hier duidelijke afspraken over gemaakt. De opleverdatum kan bijvoorbeeld worden bepaald. Doorgaans wordt ook een planning opgesteld. Houd voor uw eigen planning rekening met vakanties. Tijdens de bouwvak (één maand) wordt niet gewerkt en worden ook geen bestellingen opgenomen.

Bouw

Afhankelijk van de omvang van het project wordt er doorgaans gestart met de fundering. De grondgesteldheid maakt het soms noodzakelijk om te heien. Dit vergt vaak behoorlijke machines die de tuin ook kunnen aantasten. Na het heien wordt de fundering gestort. De vloeren en dragende wanden met kozijnen volgen. Nadat het dak is geplaatst, zullen de gevels worden afgewerkt en kan de binnenafwerking worden gestart. Hierin worden naast de wanden en kozijnen de installaties aangebracht (centrale verwarming/elektra/ventilatie en sanitair). Vervolgens kan de afwerking worden afgerond (schilderwerk/vloerafwerking).

Oplevering

Nadat de werkzaamheden zijn voltooid, wordt een proces verbaal van oplevering opgesteld door de directievoerder. Hierin worden de geconstateerde gebreken genoteerd zodat de aannemer dit nog kan herstellen. Nadat deze punten zijn verwerkt, wordt het project opgeleverd.