Het ontwerpproces

Op deze pagina beschrijven wij het verloop van het ontwerpproces. Dit is overigens een voorbeeld, gebaseerd op een volledige bouwopdracht. De werkelijke omvang van de werkzaamheden hangt af van de opdracht.

Het voorlopig ontwerp

In deze fase worden, op basis van het in de opname uitgetekende gebouw, enkele varianten (2 tot 3) uitgewerkt. Deze varianten zijn gebaseerd op het opnamegesprek dat wij met u hebben gevoerd.

Wij produceren plattegronden, situatietekeningen, gevels en doorsneden. Omdat deze technische tekeningen voor onze klanten vaak lastig leesbaar zijn, ontvangt u ook een 3D model van de verschillende varianten. Deze modellen maken het voor u mogelijk om op uw computer, smart phone of tablet door het gebouw te lopen. Dit gebeurt op een behoorlijk realistische manier die zich het beste laat beschrijven als een videospel. Hier kunt u een dergelijk model downloaden.

Deze varianten zullen door ons worden voorzien van een kostenindicatie. Deze indicatie wordt opgesteld aan de hand van aanbestedingscijfers die wij zelf door de jaren heen hebben verzameld.

Op basis van deze gegevens wordt een variant uitgekozen en deze wordt aansluitend verder aangepast aan uw wensen en financiële haalbaarheid. Het ontwerp is nu klaar om definitief uitgewerkt te worden. Na deze fase kan een verkennend gesprek (informatieplan) met de gemeente worden aangevraagd. Ook worden de stukken na deze fase naar de adviseurs gestuurd.

Het definitief ontwerp

In deze fase wordt het ontwerp op basis van uw wensen technisch verder uitgewerkt. De tekeningen worden verder uitgewerkt tot stukken die de verschillende partijen duidelijkheid geven. Hierin wordt de constructieopbouw en de detaillering verder uitgewerkt en de adviezen van de constructeur en installatieadviseur verwerkt. De materialen en kleuren worden in overleg met u definitief bepaald en de technische omschrijving of het bestek wordt geschreven.