Nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen Wateringen

Situatie

Tussen het oude dorp van Wateringen en de grootschalige woningbouw van het Wateringseveld ligt het voormalige kassengebied van de Juliahof. Door de voortschreidende verstedelijking vanuit het oosten, met het Wateringseveld als meest recente uitbreiding, is de Juliahof de laatste invulling van het kassengebied tussen Wateringen en Rijswijk. 

Het is een woningbouwplan van circa 460 woningen en appartementen waarvoor Khandekar Stadsontwerp en landschapsarchitectuur BV een stedenbouwkundig ontwerp heeft gemaakt in nauwe samenwerking met de gemeente Westland, Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V, Grondvest Westland B.V. en Volker Wessels Vastgoed B.V.

Op basis van dit zorgvuldige stedenbouwkundig ontwerp heeft CHNL architecten, in samenwerking met Molenaar & van Winden architecten het plan uitgewerkt binnen een meervoudige opdracht.

Uitgangspunten

Binnen de vraagstelling lag de inrichting van het eiland in het plan centraal. Hierbij diende vooral aandacht uit te gaan naar de ontmoeting tussen de woningen, tuinen en het omringende water.

Wij hebben de opgave benaderd door de voor dit gebied kenmerkende lintbebouwing te bestuderen en de waterlopen langs het eiland als bouwlinten te benaderen. Dit heeft als voornaamste consequentie dat de centraal over het eiland lopende ontsluitingsweg naar het vaste land verplaatst moet worden. De benadering van het eiland is vanaf dat moment over individuele bruggetjes zoals in de dorpen in de omgeving bekend is.

Een voordeel van deze benadering is de verandering van de orientatie van de woningen. In het oorspronkelijke plan waren de woningen naar de binnenkant van het eiland gericht. Een mogelijke consequentie van deze orientatie is de privatisering van de tuinen waardoor een wand van schermen en bergingen zou kunnen ontstaan. In de nieuwe variant zijn alle voorgevels aan de lanen gelegen. Hierdoor gaan de voortuinen over in het water. Dit element hebben wij versterkt door, waar mogelijk, de woningen direct aan het water te laten aansluiten of door middel van verlaagde woonkamers en terrassen, de relatie met het water uit te buiten.

opdrachtgever:

Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V.

locatie:

Wateringen, NL

ontwerp:

2005

oplevering:

onbekend

hoofdaannemer:

onbekend