Lange Kruisweg Maasdijk

Situatie

Aan de Westelijke rand van Maasdijk is met het vrijkomen van een tuinbouwperceel de ruimte ontstaan voor 10 woningbouwkavels van c.a. 1200m2 per stuk. Voor onze opdrachtgever hebben wij deze ontwikkeling begeleidt door middel van het benodigde tekenwerk, coordinatie en procedurele begeleiding.

In september 2010 zijn de graafwerkzaamheden voor waterstaatkundige aanpassingen uitgevoerd en medio 2011 zijn de nutsaansluitingen en overige infrastructurele werkzaamheden opgestart.

opdrachtgever:

JPV Tax bv.

locatie:

Maasdijk

ontwerp:

2010