Molenschot Soest

Situatie

Aan de Zuidelijke Eng, een glooiend, op een stuwwal gelegen akkerbouwgebied in Soest, bevindt zich de locatie van de ontwikkeling Molenschot. Momenteel staat hier een verlaten,  8 verdiepingen tellendverzorgingshuis. De bebouwing rond deze Eng is, naast incidentele hoogbouw overwegend twee- onder één kap en agrarische architectuur. Het programma voor de ontwikkeling voorziet in circa 80 woningen. De stedenbouwkundige structuur ligt grotendeels vast. De opgave bestaat uit een verfijning van deze structuur, het bepalen van het architectuurbeeld en inrichtingsplan en het voeren van supervisie voor het gehele plangebied. Daarnaast ontwerpen en begeleiden wij 42 grondgebonden woningen.

Uitwerking

De nieuwe wijk zal een grote verscheidenheid aan woningtypes kennen. Naast sociale huurwoningen en zorgappartementen bevinden zich koopwoningen in rij, tweekappers en vrijstaande villa’s.De grote verscheidenheid aan typologieën zorgde gelijk voor een uitdaging. Er is gestreefd naar een architectuurbeeld dat de villa’s, tweekappers en rijwoningen verbindt met de tweelaagse zorgappartementen zonder kap. Daarnaast moest de architectuur aansluiten op de bebouwingskwaliteit die zich hier in de directe omgeving bevindt.

De voorgestelde oplossing is afgeleid van de Arts and Crafts architectuur. Door het toepassen van de uitgangspunten van deze baksteenarchitectuur met subtiele ornamenten, erkers en accenten hebben wij goede instrumenten om sterk wisselende typologieën met elkaar te verbinden. Daarnaast ontstaat een wijk die in beeld- en woonkwaliteit goed aansluit op de kwaliteit van de omgeving.

opdrachtgever:

Woonzorg Nederland

locatie:

Soest

ontwerp:

2012

hoofdaannemer: