Het ontwerp- en bouwproces

Een bouwproces bestaat normaalgesproken uit verschillende fasen; de opname, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, contractvorming en bouwbegeleiding. Wij kunnen u als architect bij elk van deze fasen ondersteunen. Het begint echter altijd met een gesprek waarin wij inventariseren wat uw wensen en eisen zijn. Wilt u meer uitleg over het verloop van het gehele bouwproces en alles wat hierbij komt kijken, download dan onze gratis bouwgids. Hierin vind u alles wat u moet weten over het (ver-)bouwen van een huis, van keuze van de architect en medewerkende partijen tot een overzicht van de kosten. 

Het bouwproces in fasen

Opname

 • Gesprekken met opdrachtgever over eisen en wensen
 • Het verkrijgen van de bestaande bouw- kadaster en situatietekeningen, het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota
 • Het inmeten van de bestaande woning
 • Het digitaliseren (uittekenen) van de bestaande woning en indien gewenst een schetsontwerp
 • Inzicht in mogelijkheden 

Voorlopig ontwerp

 • Het ontwerpen van enkele varianten
 • Het opstellen van een kostenindicatie
 • Het opstellen van een planning
 • Overleg met de gemeente
 • Overleg met de opdrachtgever
 • Het selecteren van een constructeur

Definitief ontwerp

 • Het technisch uitwerken van het voorlopige ontwerp
 • Het bepalen van de afwerking
 • Het indienen van de omgevingsvergunning inclusief alle benodigde technische en bouwkundige berekeningen
 • Het vervaardigen van een technische omschrijving of bestek
 • Het uitnodigen van één of meerdere aannemers

Contractvorming

 • Selectie van de aannemer
 • Controle van ingediende aanbiedingen
 • Voeren van prijsonderhandelingen
 • Opstellen van contracten
 • Opstellen van de planning

Bouwbegeleiding

 • Voorzitten van (wekelijkse) bouwvergaderingen
 • Toezicht houden op de werkzaamheden
 • Het bewaken van de kwaliteit en keuren van werkzaamheden
 • Budget- en planningsbewaking
 • Voortdurend contact met aannemer, onderaannemers en opdrachtgever
 • De oplevering en garantiebepalingen
Opname bestaande situatie

Opname bestaande situatie

Ontwerpen (VO en DO) in 3D BIM model

Ontwerpen (VO en DO) in 3D BIM model

Bouwbegeleiding tijdens de uitvoering

Bouwbegeleiding tijdens de uitvoering

Oplevering 

Oplevering