Studie renovatie woonzorgcomplex Abtswoude

Abtswoude is een van de woonzorgcentra van Pieter van Foreest in Delft waar CHNL een renovatie onderzoek voor uitvoert. Het gebouw is te sterk verouderd om in de toekomst nog kwalitatieve verpleeghuiszorg te kunnen huisvesten. Om die reden zal het tehuis aan de Aart van der Leeuwlaan binnen enkele jaren haar deuren sluiten. De studie voor renovatie moet uitsluitsel geven over de levensloop bestendigheid van het gebouw. Er wordt rekening gehouden met twee scenario's voor verlenging van de levensduur, respectievelijk 5 en 30 jaar.