Transformatie Woonzorgscentrum Stefanna

Het voormalig woonzorgcentrum Stefanna (21.095 m2) is één van de Delftse verzorgingstehuizen dat haar deuren zal sluiten in 2017. Dit alles conform het AWBZ-beleid van de regering en de bezuinigingsplannen van de gemeente Delft en stichting Pieter van Foreest. CHNL inventariseert de transformatiemogelijkheden voor het tehuis Stefanna om tot een herbestemming van het bestaande gebouw te komen.