Opdracht herbestemming kantoor tot huisvesting verblijfsvergunninghouders

CHNL architecten & adviseurs heeft opdracht gekregen om een middelgroot kantoorgebouw te transformeren tot woningen voor statushouders.

Op deze manier wordt, zonder dat de bestaande huurwoningmarkt verder onder druk komt te staan, invulling gegeven aan de huisvestingbehoefte van individuen en gezinnen na het verblijf in een asielzoekerscentrum.

Om aan de verschillende leefvormen (individueel/echtpaar/gezin) plaats te bieden en toch tot een gestandaardiseerde oplossing te komen ontwerpen we een aantal specifieke woningtypes met aanvullende faciliteiten.

In het uitgewerkte woningtype worden per drie tot zes individuele statushouders gemeenschappelijke faciliteiten gedeeld of kan één gezin worden ondergebracht. Door deze opzet zijn de woningen op langere termijn zonder bijzondere maatregelen op te nemen in de reguliere woningverhuur. In totaal gaat het om ca. 65 eenheden.

Tevens zullen enkele gemeenschappelijke ruimtes worden ingericht. Hierbij gaat specifieke aandacht uit naar de bijzondere achtergrond van de bewoners en wat dit betekent voor de mogelijkheid om samen een woongemeenschap te delen.