Over CHNL

Onze filosofie is eenvoudig. CHNL architecten biedt brede ondersteuning aan de opdrachtgever. Wij zijn raadgever en zoeken samen met haar of hem naar oplossingen. De twee architecten/eigenaren hebben naast het theoretische ook een flink praktisch kader. Door een gedegen architectuuropleiding en ervaring op de bouwplaats ontwerpen wij praktische, duurzame gebouwen die een vanzelfsprekende schoonheid bevatten. 

Dankzij zijn oorsprong in zowel Zwitserland als Nederland bedrijft het bureau een architectuur en verricht het onderzoeken waarin kwaliteit en kunde bovenaan staan. De combinatie van hedendaagse opleidingen met een ruime ervaring in zowel moderne als traditionele architectuur resulteert in een grote ontwerp vrijheid en een grote keuzevrijheid in onze oplossingen. Een frisse kijk op het ontwerp leidt hierdoor tot meer dan een vanzelfsprekend gevolg van de opgave. Wij onderscheiden ons met ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldige detaillering en maken daarmee onze architectuur herkenbaar. 

“Als in vergadering een specifieke vraag over bouwregelgeving ontstaat, kan ik altijd CHNL architecten bellen. Zij hebben vaak snel een antwoord zodat direct knopen doorgehakt kunnen worden.”
— Nivard Hol, projectleider Ceres, Den Haag

Waarom CHNL?

Onze filosofie is eenvoudig. CHNL architecten biedt brede ondersteuning aan de opdrachtgever. Wij zijn raadgever en zoeken samen met haar of hem naar oplossingen. De twee architecten/eigenaren hebben naast het theoretische ook een flink praktisch kader. Door een gedegen architectuuropleiding en ervaring op de bouwplaats ontwerpen wij praktische, duurzame gebouwen die een vanzelfsprekende schoonheid bevatten.

KWALITEIT

Wij borgen de kwaliteit door ervaring in zowel het ontwerp als de uitvoering van diverse projecten. Het bureau streeft er naar dicht bij de verschillende aspecten van het bouwproces betrokken te zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat men, om tot een goed gebouw of stedenbouwkundig plan te komen, alle partijen binnen het proces nauw dient te betrekken en te binden. Deze intensieve samenwerking leidt tot een strikte beheersing van het project dat zich uit in een hoge aandacht voor detail. Het mag als vanzelfsprekend worden aangenomen, dat bij een juiste beheersing van het project, de beschikbare middelen geheel ten goede kunnen komen aan het gebouw en haar omgeving.

OPDRACHTGEVERS

Onder onze opdrachtgevers bevinden zich marktpartijen als Jones Lang LaSalle,  Bouwfonds, De Waal Beheer O.G.Vazet realisatieQ-estate en JPV Onroerend Goed. Daarnaast werken wij voor woningcorporaties als Vestia Woonzorg Nederland en Vidomes. Ook werken wij voor overheden als de gemeente Rotterdam.


Registratie

Stichting Bureau Architectenregister (SBA): 1.050915.009
Kamer van Koophandel Haaglanden: 27275089
BTW nummer: NL814703458B01