Renovatie & Hergebruik

Binnen het bureau zijn wij steeds op zoek naar efficiënte manieren om bestaande gebouwvoorraad te hergebruiken. Bij al onze renovaties is eenvoud de basis van een goede oplossing. Hierdoor worden projecten haalbaar en blijven middelen beschikbaar om ook de verschijningvorm van de gebouwen te verbeteren. 


Hergebruik

Een goed voorbeeld hiervan is Bink 36. Dit project is voor een bedrag van minder dan 60 euro per vierkante meter geschikt gemaakt om de gewijzigde functie (van industrie naar kantoren) mogelijk te maken. Deze prijs is extra bijzonder omdat voor deze ingreep het gehele gebouw is voorzien van nieuwe brandscheidingen en –installaties. De renovatie is zo goedkoop uitgevallen doordat er uitgebreide studie is gedaan naar de kwaliteit van de bestaande constructie. In dit geval bleek bijvoorbeeld dat niet brandwerende deuren en kozijnen met slechts kleine aanpassingen een brandwerendheid van 30 en zelfs 60 minuten kregen.


Renovatie

Een ander voorbeeld is het renovatieprincipe dat wij in samenwerking met de Nederlandse Aanneming Maatschappij ontwikkeld hebben voor de naoorlogse portiekwoningen. Ook hier hebben we de overtuiging dat er alleen een goede prijs- kwaliteitverhouding (nieuwbouwprestaties) kan worden bereikt indien er spaarzaam met arbeid en materiaal wordt omgegaan. In onderstaand voorbeeld zijn bijvoorbeeld de bestaande balkons en nissen binnen de gebouwschil gebracht. Dit levert een viervoudig voordeel op. Ten eerste neemt het netto vloeroppervlak toe. Ten tweede is er minder gevel nodig. Ten derde worden op deze wijze vochtproblemen door koudebruggen opgeheven en als laatste is het energieverlies doordat het emissieoppervlak kleiner is.