Wat doen de adviseurs?

Er zijn verschillende adviseurs die bij een project kunnen worden ingeschakeld. De kosten voor deze adviseurs zijn geen onderdeel van het architectenhonorarium.

De meest voorkomende worden hierna opgesomd.

De constructeur

De werkzaamheden van de constructeur bestaan uit het maken van de sterkteberekeningen en het verzorgen van de bijbehorende tekeningen. Deze tekeningen worden bij de omgevingsvergunning gevoegd zodat de gemeente deze kan controleren. Tevens worden deze bij de aanbestedingsstukken gevoegd om te laten afprijzen door de aannemer. Een voorbeeld van deze stukken vindt u hier:

Constructeurs waar wij goede ervaring mee hebben zijn:
Leen BrakRoyal Haskoning DHV (voorheen Corsmit), IMd raadgevende ingenieursAlferink van Schieveen bouwtechnisch bureau.

De installatieadviseur

Voor woningen met een complexe installatie (een grote woning met vides of één met een bijzonder systeem zoals een warmtepomp of warmte-/koudeopslag) wordt vaak een onafhankelijke installatieadviseur gevraagd. Deze stelt vervolgens een aanvulling op het bestek op zodat dit kan worden meegenomen in de aanbesteding. Als dat niet gebeurt, kunnen verschillende aannemers met verschillende oplossingen komen die niet in prijs te vergelijken zijn. Een voorbeeld van een dergelijk bestek vindt u hier:

Installatieadviseurs waar wij goede ervaring mee hebben zijn:
Wolf+Dikken adviseurs, S&W consultancy, Nelissen ingenieursbureau

De brandveiligheidsadviseur

Voor complexe woningen (bijvoorbeeld aangrenzend aan meerdere panden in de binnenstad of met een klein lichthof) kan het noodzakelijk zijn om de brandveiligheid door een externe partij te laten berekenen. Een voorbeeld van een dergelijke berekening vindt u hier:

Brandveiligheidsadviseurs waar wij goede ervaring mee hebben zijn:
Bureau Veldweg, Wolf+Dikken adviseurs

De bouwbesluittoets

In sommige gevallen komt het voor dat een plan door een adviesbureau wordt getoetst op bouwbesluiteisen. Voor reguliere woningen komt zit zelden voor maar in sommige gevallen laat een opdrachtgever toch een dergelijke toets uitvoeren om te voorkomen dat de vergunning vertraging oplevert.

De EPC berekening, de daglichtberekening en de ventilatieberekening

EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt. Het is een waarde die aangeeft hoe energie-efficiënt een gebouw is opgebouwd. Het wordt door de overheid geëist als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. Aan de uitkomst van deze berekening worden steeds strengere eisen gesteld. In de praktijk betekend dit dat de woningen steeds minder energie gebruiken.

De daglichtberekening wordt gemaakt om te controleren of er wel voldoende daglichttoetreding in de woning plaats vindt. Ook hiervoor zijn wettelijke normen opgesteld. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met oriëntatie, belemmeringen en hoogte.

Met ventilatieberekening wordt aangetoond dat de woning over een gezond binnenklimaat beschikt. Er zijn verschillende manieren van ventileren. De meest toegepaste systemen zijn momenteel de natuurlijke ventilatie (dat wil zeggen: mechanische afzuiging en toevoer vis roosters boven de ramen) en gebalanceerde ventilatie (dit houdt in dat ook de toegevoerde lucht mechanisch wordt ingeblazen, altijd gecombineerd met een warmteterugwinningssysteem).

Bovengenoemde berekeningen worden vaak ook door de algemene bouwadviesbureaus gemaakt.