Welke architect?

 

De vraag is natuurlijk welke architect de meest geschikte is voor uw project. Het liefst zouden wij antwoorden dat wij dat zijn maar dat is niet noodzakelijk waar.

Dat is afhankelijk van het project en hoe u zelf in het proces staat.

Bouwproject lopen enorm uiteen. Het gewicht van de werkzaamheden daarom ook.

Indien u in de achtertuin vergunningsvrij een werkschuurtje wilt hebben, dan is daar natuurlijke niet altijd een architect voor nodig. Ook als u al zeker weet hoe u een extra wand in uw woonkamer wilt plaatsen dan kan een aannemer dat prima regelen. Voor het tekenwerk kunt u misschien een neef of een student vragen. Voor het niet bouwkundig wijzigen van het interieur kunt u vaak beter een interieurarchitect in de arm nemen.  Zie hiervoor de website van de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten.

Voor grotere bouwkundige wijzigingen aan uw woning is het bijna altijd verstandig een architectenbureau in te schakelen. Let hierbij op een aantal zaken. Het is essentieel te doorgronden of het door u beoogde bureau ook daadwerkelijk in staat is uw wensen om te zetten in een goed gebouw. Hiervoor dient eerst duidelijk te zijn of de expertise om dit te doen, aanwezig is.

 


Ervaring

Wettelijk is het sinds enkele jaren zo geregeld dat iedereen met een architectenopleiding, die twee jaar aantoonbare werkervaring heeft of heeft deelgenomen aan het programma voor beroepservaring, zichzelf in het architectenregister mag laten opnemen. Daarnaast zijn zij verplicht een aantal uren per jaar aan bijscholing te doen (zie www.beroepservaring.nl voor meer informatie.) 

Hiermee is echter niet gezegd dat elke architect ook werkelijk geschikt is voor uw woning. Een architect die voornamelijk ervaring heeft in de bouw van ziekenhuizen, zal een (deel)expert zijn voor deze discipline maar weinig ervaring hebben met het bouwen van een woning voor een particulier.

Het is voor u dus zaak een architect te vragen die deze ervaring wel heeft. Hierbij moet echter gezegd worden dat het ook een keuze van u kan zijn om een minder ervaren architect de kans te geven om zich te bewijzen. Hierbij kunt u ook een ervaren architectenbureau vragen om hierbij voor een urenvergoeding lichte procesbewaking te laten uitvoeren.


Stijl CHNL

Wij onderscheiden ons niet met herkenbare architectuur maar met ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldige detaillering. Wij hebben een opleiding in moderne architectuur en werkervaring in klassiekere woningbouw. Hierdoor hebben we een grote keuzevrijheid in onze oplossingen. In alle gevallen zullen de wensen van de klant centraal staan. En mochten wij vermoeden dat wij niet aan uw wensen kunnen voldoen dan geven wij dat al in ons kennismakingsgesprek aan.  

In het verleden zijn wij veel opdrachtgevers tegen gekomen die de angst hadden dat de architect met een ontwerp zou komen dat zij helemaal niet wilden. In onze ogen moet een architect zijn opdrachtgevers adviseren en begeleiden in hun keuzes en de realisatie van hun wensen en dromen.  Het kan echter ook de keuze van de opdrachtgever zijn om zich meer te laten leiden door de architect. In dat geval kan de selectie voor een architectenbureau met een sterke signatuur worden gekozen. Door op websites van verschillende bureaus rond te kijken is te zien hoe sterk die signatuur is.

Wij willen goede gebouwen maken. Als een opdrachtgever een witte villa met lange ramen en ronde pilaren wenst, bouwen wij een goede moderne villa met strakke strookramen en kenmerkende details. Als een opdrachtgever een jaren dertig woning met gezellige erkers wil, dan bouwen wij een goede jaren dertig woning met een hoge woonkwaliteit en het ruimtelijke lijnenspel dat zo kenmerkend was voor die tijd.