Vrijstaande woning Ikaria (GR)

2019_04 29_114249.jpg

Situatie

Op het Griekse eiland Ikaria mogen wij een huis voor semipermanente bewoning ontwerpen. De opgave is bijzonder poetisch van aard. Het kavel is gesitueerd op de rotskust, enkele tientallen meters boven de Egeische zee. Het uitzicht is niet alleen in de richting van de zee fantastisch. Het zicht langs de kustlijn is in beide richtingen adembenemend. Door een natuurlijke holte op de vloedlijn is een natuurlijk zwembad gevormd. De ringweg van het eiland beëindigt het kavel in de hoogte maar door de omvang van het terrein zijn er voldoende mogelijkheden om hiervan afstand te nemen.

Uitgangspunten

In de uitwerking staan bovengenoemde gegevens in combinatie met de zonorientatie centraal. De geologische vorm van het terrein dwingt ons om op een hoogte van circa 35 meter boven de vloedlijn te bouwen. Op geringere hoogte wordt de ondergrond te steil om op te bouwen.

Wij zoeken, door het strategisch plaatsen van daglichtopeningen, naar een optimaal zicht op de verschillende hoogtepunten van de omgeving. Door het op eenzelfde wijze weglaten van openingen biedt de woning voldoende beschutting tegen de hitte van de zomerzon en voldoende schaduwplekken om een gevoel van privacy en een eigen huis te bieden.

Uitwerking

Op initiatief van beide opdrachtgevers is gekozen voor een architectonische inpassing die aansluit op de oorspronkelijke bebouwing van het eiland. Doordat dit deel van de Egeische zee in het verleden door rovers en piraterij werd gedomineerd zijn de bouwwerken zeer onopvallend in het landschap verweven. Een eenvoudig volume, diepe negges, lage goothoogde en flauwe dakhelling zorgen er voor een aansluiting op de architectuur van het eiland. Voor de gevel is de materiaalkeuze hierdoor ook op de stenen van de rots zelf gevallen.  

In de uitwerking is uiteindelijk gekozen om af te wijken van het gekozen steen en om de gevels af te werken met een witte stuclaag, typisch voor de omgeving.

opdrachtgever:

Familie Matthijssen

locatie:

Ikaria, Griekenland

ontwerp:

2011

hoofdaannemer:

ntb

int-eetkamer_2.jpg
2019_04 28_155753.jpg

T